اقدامات تشخیصی بیماریهای پوستی
_

اقدامات تشخیصی بالینی :

1-نمونه برداری با انجام بیوپسی

2-استفاده از  دستگاه های الماسکوپ و لامپ وود (wood lamp)

طبق اصول علمی توسط پزشک متخصص با همکاری فوق تخصص آسیب شناسی پوست.