تزریق انواع ژل و بوتاکس
_

در این مرکز تزریق انواع ژل و بوتاکس جهت رفع خطوط اخم، خطوط دور چشم، خط خنده و چروک پیشانی و سایر نواحی صورت و گردن و سایر نواحی بدن و رفع تعریق بیش از حد نواحی زیر بغل و کف دست و پا با استفاده مواد مورد تایید وزارت بهداشت و استانداردهای بین المللی صورت می گیرد.