لیست تعرفه قیمت ها

Gentel & Elite+
ناحیه هزینه
بازوها 3.000.000
ساعدها 2.400.000
ران ها 6.000.000
ساق ها 4.800.000
پشت بالا 4,200,000
پشت پایین 4,200,000
قفسه سینه 4,200,000
شکم 4,200,000
ژنیتال 2.000.000
بیکینی لاین 1,200,000
باسن 1,800,000
آگزیلا 1.200.000
Full face 2,600,000
Elite +
هر شات: 20.000 ریال
ورودی لیزر: 1.500.000 ریال
مصرفی عمومی : 600.000 ریال
هزینه تزریق ژل
ناحیه هزینه
خط خنده 8.000.000
پیشانی 8.000.000
لب 8.000.000
اسموکر لاین 8.000.000
زاویه سازی فک 8.000.000
چانه 8.000.000
گونه 8.000.000
زیر پلک تحتانی 8.000.000
مصرفی عمومی 600.000 ریال
هزینه تزریق بوتاکس
ناحیه هزینه
یک ناحیه 2.000.000
دو ناحیه 2.800.000
سه ناحیه 3.400.000
چهار ناحیه 4.100.000
پنج ناحیه 4.800.000
شش ناحیه *
زیر بغل 6.000.000
کف دستها 6.000.000
کربوکسی تراپی
هر ناحیه : 3.500.000 ریال
ورودی : 1.500.000 ریال
مصرفی عمومی : 600.000 ریال
CO2
هر ناحیه: 2.000.000 ریال
Full face تمام صوت : 8.000.000 ریال
ورودی لیزر : 1.500.000 ریال
مصرفی عمومی: 600.000 ریال 
هزینه هایفو
ناحیه هزینه
دور چشم 6.000.000 ریال
پیشانی 7.000.000 ریال
گونه ها 17.000.000 ریال
گردن و غبغب 10.000.000 ریال
صورت 30.000.000 ریال
صورت و گردن 35.000.000 ریال
گونه 8.000.000 ریال
مصرفی عمومی 600.000 ریال
هر شات: 25.000 ریال
QS
شات یک تا 100شات: 40.000 ریال
شات 101به بالا: 35.000ریال
 Full face : 4.000.000
 ناحیه به اندازه کف دست: 1.500.000 ریال
از جلسه دهم به بعد هزینه ها 50% کاهش می یابد
ورودی لیزر:1.500.000 ریال
مصرفی عمومی : 600.000ریال
هزینه ویزیت
 ویزیت متخصص : 1.040.000 ریال
 ویزیت  فوف تخصص : 1.320.000 ریال
هزینه کشیدن بخیه
 کشیدن بخیه توسط پزشک: : 1.040.000 ریال
 کشیدن بخیه توسط پرستار: : 450.000 ریال
پانسمان توسط پرستار: 350.000 ریال