تعرفه خدمات کلینیک سیماطب

_
عمومي هزینه تزریق بوتاکس ساير
نوع مخرج هزینه واحد یک ناحیه 1,700,000 ریال میکرودرم 5k
دیسپورت 26-16 1,500,000 ریال دو ناحیه 2,500,000 ریال کرایو و کوتر: حداقل 4k
زئومین 16 360,000 ریال سه ناحیه 3,100,000 ریال تزریق داخل ضایعه : حداقل 4k
زئومین 20 360,000 ریال چهار ناحیه 3,800,000 ریال تزریق گارداسیل: 800,000 حداقل 4k
نوروناکس 10 850,000 ریال پنج ناحیه * ریال هر k جراحی : 227,000 ریال
دیستون 26 200,000 ریال شش ناحیه * ریال پلکسر
نوروناکس 20 850,000 ریال زیر بغل 4,800,000 ریال جلسه اول : 7,000,000 ریال
مصپورت 30 250,000 ریال کف دستها 4,800,000 ریال جلسه دوم به بعد: 5,000,000 ریال
Gentel & Elite+ Elite + کربوکسی تراپی
ناحیه هزینه واحد هر شات: 20,000 ریال هر ناحیه: 1,000,000 ریال
بازوها 3.000.000 ریال ورودی لیزر: 1,000,000 ریال ورودی لیزر: 1,000,000 ریال
ساعدها 2.400.000 ریال مصرفی عمومی : 300,000 ریال مصرفی عمومی : 300,000 ریال
ران ها 6.000.000 ریال MG ويزيت
ساق ها 4.800.000 ریال شات یک تا 50 شات: 25,000 ریال ویزیت متخصص 800,000 ریال
پشت بالا 4,200,000 ریال شات 51 تا 100 شات : 20,000 ریال ویزیت فوق تخصص 1,010,000 ریال
پشت پایین 4,200,000 ریال شات 101 به بالا : 15,000 ریال میکرونیدیلینگ
قفسه سینه 4,200,000 ریال ورودی لیزر: 1,000,000 ریال ناحیه ای : 1,000,000 ریال
شکم 4,200,000 ریال مصرفی عمومی : 300,000 ریال full face 4,000,000 ریال
ژنیتال 2.000.000 ریال ناحیه ای معادل Gentel مزو تراپی
بیکینی لاین 1,200,000 ریال ورودی لیزر: 1,000,000 ریال هزینه تزریق به ازاء 1cc 1,000,000 ریال
باسن 1,800,000 ریال مصرفی عمومی : 300,000 ریال هزینه تزریق به ازاء 2cc 1,500,000 ریال
آگزیلا 1.200.000 ریال CO2 هزینه تزریق به ازاء 3cc 2,000,000 ریال
Full face 2,600,000 ریال هر ناحیه: 1,300,000 ریال هزینه تزریق به ازاء 4cc 2,500,000 ریال
QS Full face 500,000 ریال بخيه و پانسمان
ناحیه هزینه واحد ورودی لیزر : 100,000 ریال کشیدن بخیه توسط پزشک: 800,000 ریال
شات یک تا 100شات: 30,000 ریال مصرفی عمومی: 300,000 ریال کشیدن بخیه توسط پرستار: 450,000 ریال
شات 101به بالا: 25,000 ریال اربیوم پانسمان توسط پرستار: 350,000 ریال
Full face 3,000,000 ریال شات یک تا 100 شات: 30,000 ریال تزريق
ناحیه به اندازه کف دست: 1,000,000 ریال شات 101به بالا : 25,000 ریال تزریق چربی مرحله اول: مصرفی
از جلسه دهم به بعد هزینه ها 50% کاهش می یابد ورودی لیزر: 1,000,000 ریال یک ناحیه: 14,500,000 محاسبه گردد
ورودی لیزر: 1,000,000 ریال مصرفی عمومی : 300,000 ریال تمام صورت: 21,500,000 محاسبه گردد
مصرفی عمومی : 300,000 ریال RF ترميم
هزینه تزریق ژل هر شات: 20,000 ریال ترمیم تزریق چربی مصرفی
ناحیه هزینه واحد ناحیه ای : 1,000,000 ریال بدون برداشت چربی 11,000,000 محاسبه گردد
خط خنده 6,500,000 ریال Full face 4,000,000 ریال با برداشت چربی 14,500,000 محاسبه گردد
پیشانی 6,500,000 ریال گردن: 1,000,000 ریال هایفو
لب 6,500,000 ریال ورودی لیزر: 1,000,000 ریال پیشانی 6,000,000 ریال
اسموکر لاین 6,500,000 ریال مصرفی عمومی: 300,000 ریال دور چشم: 5,000,000 ریال
زاویه سازی فک 6,500,000 ریال گونه ها: 16,500,000 ریال
چانه 6,500,000 ریال گونه ها: 16,500,000 ریال
گونه 6,500,000 ریال گردن 8,500,000 ریال
زیر پلک تحتانی 6,500,000 ریال صورت 25,000,000 ریال
مصرفی عمومی: 300 ریال صورت و گردن 28,500,000 ریال
در صورت استفاده از دو سرنگ 1/5 برابر فوق غبعب 5,000,000 ریال
هر شات 22,000 ریال
مصرفی 350,000 ریال
1540
ناحیه هزینه واحد
هر شات: 20,000 ریال
ناحیه ای : 1,000,000 ریال
Full face 4,000,000 ریال
گردن: 1,000,000 ریال
ورودی لیزر 1,000,000 ریال
مصرفی عمومی: 300,000 ریال